தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பப் பிரிவு

எங்களை பற்றி

தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பப் பிரிவு அ.தொ.ஆ.பே– க.பொ.ஆ.ந, இன் தகவல் தொழில்நுட்ப தேவைகளை நிறைவு செய்கிறது. இப்பிரிவில் இற்றை-நிலை-நுட்ப தரவு மையம் உள்ளது, இங்கு உயர்நிலை வழங்கன், சேமிப்பு பரப்பு பிணையம் (SAN) அடிப்படையிலான தேக்ககங்கள், நாடா இயக்ககம் அடங்கிய நூலகங்கள் (Tape libraries), இணைய பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பம் (ஃபயர்வால்) மற்றும் பிற பிணைய கூறுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. தரவு மையத்தில் தேசிய அறிவு வலையமைப்பில்லிருந்து (NKN) ஒரு நொடிக்கு நூறு கோடி எண்பிட்டு (ஜிகாபைட்) என்றளவில் (ஜி.பி.பி.எஸ்) பிணைய இணைப்பு மூலம் ஊழியர்களுக்கு இணைய இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது. என்.கே.என் இன் மின்னஞ்சல் மற்றும் விரைவு குறுஞ்செய்தி (quickSMS) ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கின்றன. வலை சேவையகம், அகஇணைய சேவையகம், மென்பொருள் உரிம சேவையகங்கள் உள்ளிட்ட சேவை மற்றும், க.பொ.ஆ.ந தின் நிறுவன வள திட்டமிடலின் (ஈ.ஆர்.பி.) பயன்பாடுகளும் இப்பிரிவால் நிர்வகிக்கப்பட்டும், பராமரிக்கப்பட்டும் வருகின்றன. ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, ஆலோசனை மற்றும் நிதியுதவி அளிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பும் ஆகியவற்றிக்கான பிணைய சேவைகளும் இப் பிரிவின் பிற செயல்பாடுகள் ஆகும்.

தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பப் பிரிவு

Head, ICTD

திரு மூர்த்தி ச க ந

திரு மூர்த்தி ச க ந தலைமை விஞ்ஞானி

 • Tel: 22544815
 • Email: sgnmurthy(at)serc(dot)res(dot)in

Data Centre

The ICT Division of CSIR-SERC houses a state of the art Data Centre which is equipped with high end servers, SAN storages, Tape Libraries, Firewall and other network components etc. The 1 Gbps Network connectivity from NKN gets terminated at the Data Centre . The CSIR-SERC website, the website of AcSIR (Academy of Scientific & Innovative Research), the intranet portal, software license servers, DNS server etc. are developed in house and maintained at the Data Centre. The OneCSIR ERP applications of CSIR are presently deployed at the Data Centre.

These applications are being accessed by CSIR labs across the country. In addition to Internet connectivity, e-mail and quick SMS services of NKN are being made available to the Staff. The Data Centre is being maintained 24 x 7 to ensure failsafe operations. KOHA Server of KRD, Thin client Server, Biometric Server, License server of AutoDyna, SAP2000, ETABS and Ansys etc. are maintained in the Data Centre. The Division also caters to other requirements including application development, software installation etc.

Network Services

The main activities related to Network services is to make available LAN & Wireless network access to all the staff in the Campus. The LAN facility has been upgraded to high speed 10G LAN by laying single mode fiber across the entire campus on STAR network topology.

A facility called NDC ( Network Distribution Center ) with L2 / L3 Manageable Switches has been established in SERC main building, which takes WAN input from the Data center and connects all building in the campus. The CSIR TTRS campus situated about 10 Km from the CSIR SERC main campus is connected through NKN and a high speed fiber optic cable is laid between TTRS guest house and the TTRS control building.

The state of the art Video Conferencing facilities are also being maintained as part of the Network Services.

திரு மூர்த்தி ச க ந

திரு மூர்த்தி ச க ந தலைமை விஞ்ஞானி

 • 22544815
 • sgnmurthy(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise : Electronic Instrumentation , NDT , Structural Health Monitoring

Mr Venkatesan M

Mr Venkatesan M Principal Technical Officer

 • +91-44-22544812
 • mvenkat(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Jayaraman G

Mr Jayaraman G PrincipalTechnical Officer

 • +91-44-22549212
 • gjraman(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Srinivasan S

Mr Srinivasan S PrincipalTechnical Officer

 • +91-44-22549228
 • seenu(at)serc(dot)res(dot)in
Dr Vijayalakshmi S

Dr Vijayalakshmi S PrincipalTechnical Officer

 • +91-44-22544816
 • viji(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Ananthakrishnan G V

Mr Ananthakrishnan G V Technical Officer

 • +91-44-22549230
 • ananth(at)serc(dot)res(dot)in
Ms Surya E

Ms Surya E Technical Officer

 • +91-44-22544810
 • esurya(at)serc(dot)res(dot)in