நம் தலைவர்கள்

உயர்திரு. நரேந்திர மோடி

உயர்திரு. நரேந்திர மோடி

தலைவர், சி.எஸ்.ஐ.ஆர் மாண்புமிகு இந்தியாவின் பிரதமர்

மருத்துவர் ஜிதேந்திர சிங்

மருத்துவர் ஜிதேந்திர சிங்

துணைத் தலைவர், சி.எஸ்.ஐ.ஆர் Hon'ble Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Science and Technology & Earth Sciences

Dr Rajesh S Gokhale

Dr Rajesh S Gokhale

Director General, CSIR(Additional Charge) and Secretary DSIR

முனைவர் நா. ஆனந்தவல்லி

முனைவர் நா. ஆனந்தவல்லி

இயக்குனர், சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-எஸ்.இ.ஆர்.சி