கட்டமைப்பு நலன் கண்காணிப்பு ஆய்வகம்

முனைவர் ஶ்ரீநிவாஸ் வி

முனைவர் ஶ்ரீநிவாஸ் வி மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549237
 • srinivas(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Analysis, design and performance evaluation of bridges, Structural Health Monitoring, Maintenance and Management, Vibration testing and damage identification techniques

முனைவர் லக்ஷ்மி கி

முனைவர் லக்ஷ்மி கி முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22545721
 • lakshmik(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural health monitoring (SHM), Structural Dynamics, Computational mechanics, Evolutionary computing for solving inverse problems in SHM, Optimization techniques for Layup sequence design of laminate composites, Data Analysis, Condition assessment of RCC and steel bridges

முனைவர் அருண் சுந்தரம் பா

முனைவர் அருண் சுந்தரம் பா முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549249
 • arunsundaram(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise 

Structural Health Monitoring / Wireless Sensor Networks / Pipelines/Optical Sensors/Performance Evaluation of Bridges.

திரு சுபஜித் தாஸ்

திரு சுபஜித் தாஸ் விஞ்ஞானி

 • 22545728
 • subhajitdas(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural health monitoring, Artificial Intelligence and Optimization Techniques, Structural Dynamics.

Mr Subbash P

Mr Subbash P Sr. Technical Officer(1)

 • subbash(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Deivaraj D

Mr Deivaraj D Sr. Technician(3)

 • +91-44-22549247
 • Deivaraj(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Karunamoorthi M

Mr Karunamoorthi M Technician

 • +91-44-22549247
 • mkaruna(at)serc(dot)res(dot)in