உயர்தர பூகம்ப சோதனை மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கூடம்

முனைவர் சதீஷ் குமார் க

முனைவர் சதீஷ் குமார் க தலைமை விஞ்ஞானி

 • 22549145
 • ksk(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Machine Foundations and Earthquake Engineering

முனைவர் மாதேஸ்வரன் சி க

முனைவர் மாதேஸ்வரன் சி க மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549224
 • ckm(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Earthquake engineering and vibration.

திருமதி ஶ்ரீகலா இரா

திருமதி ஶ்ரீகலா இரா மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549222
 • kala(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural Dynamics/ Earthquake Engg.

முனைவர் காமாட்சி ப

முனைவர் காமாட்சி ப மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549216
 • kamat(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் வெங்கட ராமா ராவ் கு

முனைவர் வெங்கட ராமா ராவ் கு மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549227
 • ramarao(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Earthquake Engineering

முனைவர் மோஹித் வர்மா

முனைவர் மோஹித் வர்மா மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22545727
 • mohitverma(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural dynamics (Hybrid simulation), Multi-criteria decision making (MCDM), Low-velocity impact

முனைவர் பாரதி பிரியா ச

முனைவர் பாரதி பிரியா ச மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549223
 • bharathipriya(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Semi-active Seismic Vibration Control, Real-time vibration control testing, Smart Materials and Structures, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Electromechanical Impedance based Structural Health Monitoring, Vibration based Condition Assessment of Structures

முனைவர் பாலசுப்ரமணியன் சே இராஜ

முனைவர் பாலசுப்ரமணியன் சே இராஜ மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549226
 • srbala(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
திரு ஜொன்னலகட்டா சிந்தையா சுனில் ஜே சி

திரு ஜொன்னலகட்டா சிந்தையா சுனில் ஜே சி விஞ்ஞானி

 • 22544837
 • jcsunil(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural Dynamics, Performance Based Earthquake Engineering, Seismic Risk Assessment

Mr Prakashvel J

Mr Prakashvel J Sr.Technical Officer(2)

 • 91-44-22549220
 • jprakash(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Harish Kumaran S

Mr Harish Kumaran S Sr.Technical Officer(2)

 • 91-44-22549219
 • sharish(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Vasudevan P

Mr Vasudevan P Sr.Technical Officer(1)

 • 91-44-22549219
 • pvasu(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Lakshmikanth G

Mr Lakshmikanth G Technical Officer

 • lakshmikanth(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Rajesh R

Mr Rajesh R Technician(2)

 • rrajesh(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Bala Murugan S

Mr Bala Murugan S Technician(2)

 • sbmurugan(at)serc(dot)res(dot)in